LOST IN TRANG AN [ VI – KOR ]

           Lựa chọn Tràng An – 짱안이라는 선택 Lúc mới đầu phân vân đi giữa cố đô Hoa Lư – Tam Cốc – Bích Động và chùa Bái Đính – Tràng An. Thấy mọi người nói nếu đi Tam Cốc thì nên đi vào mùa lúa chín, thì hai bên bờ […]

Read More LOST IN TRANG AN [ VI – KOR ]