[RICSYUNG – ONESHORT ] NHÂN DUYÊN

[RICSYUNG – ONESHORT ] NHÂN DUYÊN ♥인연♥ Author: Just Mail: justu83@hanmail.net Disclaimer : Các chú thuộc về nhau !!!! Genre : HE, Pink :v Pairing : RicSyung Status :  Completed Translator : Jung Tiểu Lynk Photo : Josephine PLZ DON’T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION [ Vì chưa được sự cho phép của tác giả… Continue reading [RICSYUNG – ONESHORT ] NHÂN DUYÊN